Compare Listings

Teacher teaching Vietnamese and French languages at home at Nha Trang city.

Teacher teaching Vietnamese and French languages at home at Nha Trang city.

Giáo viên người nước ngoài dạy tiếng Việt Nam và tiếng Pháp tại nhà ở Thành phố Nha Trang.

. Tôi là người Pháp gốc Việt Nam sống ở Nha Trang.

Tôi dạy tiếng Pháp và tiếng Việt Nam cho những người Tây sống ở đây.

Tôi nói được thông thạo tiếng Pháp, tiếng Việt và tiếng Anh.

ĐT: 03-33-23-98-70

Email: ernestmodeste@yahoo.com

Messenger: Ernest Modeste

Teacher teaching Vietnamese and French languages at home at Nha Trang city.

. I am French from vietnamese origin living in Nha Trang.

I’m teaching French and Vietnamese for foreigners living here.

I can speak fluently French, Vietnamese and English.

Phone: 03-33-23-98-70

Email: ernestmodeste@yahoo.com

Messenger: Ernest Modeste

Professeur enseignant le Vietnamien et le Français à la maison à Nha Trang.

. Je suis Français d’origine vietnamienne vivant à Nha Trang.

J’enseigne le Français et le Vietnamien pour les étrangers vivant ici.

Je parle couramment le Français, le Vietnamien et l’Anglais.

Tel: 03-33-23-98-70

Email: ernestmodeste@yahoo.com

Messenger: Ernest Modeste

Related posts

Sarahomenail- nailbox

NailBox Nhận làm nailbox theo thiết kế hoặc theo yêu cầu của khách hàng, có...

Continue reading
User Management
by User Management

CAR RETAL SERVICE IN NHA TRANG, KHÁNH HÒA

NHATRANGRENT ngoài dịch vụ cho thuê và mua bán bất động sản tại Nha Trang, chúng...

Continue reading
User Management
by User Management

Skills That You Can Learn In The Real Estate Market

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mollis et sem sed sollicitudin. Donec...

Continue reading
User Management
by User Management