Compare Listings

Teacher teaching Vietnamese and French languages at home at Nha Trang city.

Teacher teaching Vietnamese and French languages at home at Nha Trang city.

Giáo viên người nước ngoài dạy tiếng Việt Nam và tiếng Pháp tại nhà ở Thành phố Nha Trang.

. Tôi là người Pháp gốc Việt Nam sống ở Nha Trang.

Tôi dạy tiếng Pháp và tiếng Việt Nam cho những người Tây sống ở đây.

Tôi nói được thông thạo tiếng Pháp, tiếng Việt và tiếng Anh.

ĐT: 03-33-23-98-70

Email: ernestmodeste@yahoo.com

Messenger: Ernest Modeste

Teacher teaching Vietnamese and French languages at home at Nha Trang city.

. I am French from vietnamese origin living in Nha Trang.

I’m teaching French and Vietnamese for foreigners living here.

I can speak fluently French, Vietnamese and English.

Phone: 03-33-23-98-70

Email: ernestmodeste@yahoo.com

Messenger: Ernest Modeste

Professeur enseignant le Vietnamien et le Français à la maison à Nha Trang.

. Je suis Français d’origine vietnamienne vivant à Nha Trang.

J’enseigne le Français et le Vietnamien pour les étrangers vivant ici.

Je parle couramment le Français, le Vietnamien et l’Anglais.

Tel: 03-33-23-98-70

Email: ernestmodeste@yahoo.com

Messenger: Ernest Modeste

Related posts

CƠN SÓNG LỚN TẠI DỰ ÁN TÁCH THỬA DIÊN TOÀN ĐÃ TRỞ LẠI

Sản phẩm nào " giá tốt " mà pháp lý "minh bạch"?Sản phẩm nào " đầu tư...

Continue reading
by User Manager

Có nên mua nhà lúc này?

Sau khi dịch Covid-19 tái bùng phát thì việc tăng giá bán liên tục không còn là...

Continue reading
by User Manager

Skills That You Can Learn In The Real Estate Market

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mollis et sem sed sollicitudin. Donec...

Continue reading
by User Manager